Zásady zpracování osobních údajů Domácí hospic Západ, z.s.

Identifikace správce
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Domácí hospic Západ z.s., se sídlem náměstí Republiky 70, 347 01, Tachov, IČ 17145937, statutární orgán předsedkyně spolku, Lucie Davidová DiS (dále jen „Správce“). 

Kontaktní údaje pro subjekty osobních údajů
V případě potřeby s mohou subjekty údajů obrátit na pověřence osobních údajů správce na níže uvedených kontaktech: 
Doručovací adresa: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Domácí hospic Západ, náměstí Republiky 70, 347 01, Tachov Elektronicky: gdpr@hospiczapad.cz 
Datová schránka: rqudi82 
Telefon: +420 722 982 914 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt na pověřence: gdpr@hospiczapad.cz 

Zpracovávané osobní údaje
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, náboženské ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Kategorie subjektů údajů a kategorie osobních údajů 
Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává.
Správce zpracovává a uchovává osobní údaje těchto kategorií subjektů údajů:
Pacienti – klienti: jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje – telefon, e-mail, datum narození,