Sociální poradenství

sociální pracovnice: Marie Fouňová, DiS., v prac​ovní dny od 8 do 16 hodin na telefonním čísle ​+420 601 082 240 nebo emailem: poradna@hospiczapad.cz

Sociální pracovník je k dispozici:

 • pro prvotní kontakt zájemce o službu
 • zpravidla asistuje při první příjmové návštěvě – je připraven vysvětlit principy poskytované péče, zodpovědět otázky, pomoci při rozhodování, vyplní smlouvu o poskytování služby se všemi jejími náležitosti, pomůže při získávání příspěvku na péči, pokud je to možné promluví si s klientem o jeho potřebách a přáních (i s pečujícími)
 • v prostorách hospice pro poradenství
 • telefonické konzultace
 • komunikaci s úřady
 • pro zajištění služeb duchovního

Poradenství je poskytováno podle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Tato sociální služba je bezplatnou službou pro ty, kdo hledají informace, kontakty, podporu, doprovázení a pomoc v oblasti péče o nemocné a nevyléčitelně nemocné.

Nabídka služeb:

 • pomoc prostřednictvím osobního rozhovoru v kontaktním prac​ovišti nebo ve vašem domácím prostředí, po telefonu, emailem, písemně
 • pomoc a rada při hledání a plánování dalších kroků v péči o blízkého nevyléčitelně nemocného člověka i o sebe, společné zvažování dalších možností a cest
 • předání zkušeností z péče o umírající
 • čas na sdílení starostí, zmatku, váhání, nejistoty a smutku
 • vysvětlení principů a možností domácí i lůžkové hospicové péče
 • předání kontaktů a žádosti do hospice
 • zprostředkování prvního kontaktu na službu domácí péče s hospicovou složkou
 • kontakty na další poskytovatele sociálních a sociálně-zdravotních služeb
 • informace o příspěvku na péči a pomoc při vyplnění