Výroční zpráva za rok 2022 bude zveřejněna dne 30. 6. 2023

Výkaz zisku a ztrát
Rozvaha

OSAMOSTATNĚNÍ DOMÁCÍHO HOSPICE


Domácí hospic Západ, z.s., začíná od 1. září 2022 poskytovat služby paliativní péče a navazuje tak na služby Hospice Sv. Jiří, o.p.s. Prakticky se pro nové klienty nic nemění, kontaktní místo, zajištění služby a podmínky péče jsou obdobné jako u předchozího poskytovatele. Pro uživatele služeb se změnil pouze název subjektu, protože zaměstnanci poskytující přímou péči zůstávají stejní. Domácí hospic Západ, z.s., sídlí v Tachově a stal se tak třetím domácím hospicem se sídlem na území Plzeňského kraje. Spoléháme tak na adresnou spolupráci v rámci Tachovska i přilehlých regionů Plzeňského kraje. Navazující spolupráce v rámci Plzeňského kraje je pro nás neodmyslitelnou, stejně jako jedinečné potřeby obyvatel zdejšího regionu. Služby domácího hospice tak významně doplňují a diverzifikují portfolium nabízených sociálních a zdravotních služeb.
Hospic se tak na přání všech zaměstnanců osamostatnil a svým vznikem se stal místním patriotem.