Zahájení činnosti

1. září 2022

Domácí hospic Západ, z.s., byl založen 4. června 2022.

První klient byl přijat dne 1. 9. 2022.
Za 4 měsíce své činnosti se staral o 19 klientů.

Poskytované služby

od 1. září 2022

Domácí paliativní péče a návštěvní služba

Poradenství sociální, v péči o nemocné 
a pozůstalé

Zápůjčky pomůcek - pomůcky jsou určeny také
pro veřejnost

Multidisciplinární tým

Lékařky - atestované pro algeziologii (léčbu bolesti),
vnitřní lékařství, klinickou onkologii, všeobecné lékařství.

Zdravotní sestry

Psycholožka

Sociální pracovnice

Kaplanka