Města, kraje, obce, státní správa Firemní dárci Nadace/nadační fondy/neziskové organizace Individuální dárci/fyzické osoby

Nadace, nadační fondy neziskové organizace

Podpora domácího hospice Západ, z.s., byla uskutečněna za finanční podpory:
Plzeňská diecéze
VÝBOR DOBRÉ VŮLE
Nadační fond Tesco
NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI